Assistant GIS Data Manager

 • Job Reference: HQ00009105
 • Date Posted: 24 July 2017
 • Recruiter: E-Resourcing
 • Location: Brussels
 • Salary: On Application
 • Sector: IT (general)
 • Job Type: Contract
 • Duration: 6 months
 • Work Hours: Full Time

Job Description

Context of de opdracht

De Assistant GIS Data Manager staat onder het toezicht van de GIS Data Manager in voor het beheer van de referentiedatabank voor onze klant die de lijnen en ondergrondse kabels, de locaties en de elektrische functies van het net identificeert, net als alle verbanden tussen die gegevens, hun levenscyclus en hun geografische weergave. Deze referentiedatabank betreft een GIS databank die wordt gevuld via een CAD interface. De focus van de functie ligt op de GIS component waarbij opvolging, rapportering en procesmatig denken centraal staan.

Responsabiliteiten van de Assistant Gis Data Manager

 • U beheert de GIS-databank en helpt mee aan de ontwikkeling en definitie ervan
 • U voert geospatiale aanvragen uit voor andere departementen
 • U bezorgt rapporten en statistieken met betrekking tot de gegevens uit de GIS-databank aan het management en andere departementen van onze klant
 • U configureert verschillende tools zoals:

- Reporting tool (SQL Server Reporting Service)
- Esri (GIS viewer, ArcGIS maps for Office)

 • U promoot en ondersteunt de GIS omgeving binnen onze klant
 • U hebt een duidelijk zicht op de processen om het geografische model (GIS) van de posten en verbindingen (tekening op schaal tot 1/500) bij te werken
 • U controleert de samenhang van de gegevens over lijnen en kabels en u voert kwaliteitscontroles uit
 • U hebt voortdurend aandacht voor de validatie van alle bovenstaande gegevens ten opzichte van de realiteit op het terrein: u neemt actief deel aan de valideringsacties binnen de onderneming en vult die aan met persoonlijke initiatieven
 • U garandeert de werking van verschillende sleutelprocessen voor Elia (kabel- en lijntrajecten, nodige gegevens om te kunnen antwoorden op planaanvragen, verplaatsingen van kabels ...)

Profiel van de Assistent GIS Data Manager

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • U bent tweetalig (Nederlands, Frans)
 • Ervaring met het gebruik van databanken
 • Grondige kennis van GIS (bij voorkeur Esri-tools)
 • Grondige kennis van SQL
 • Grondige kennis van Excel
 • U heeft affiniteit met IT
 • U heeft een basiskennis CAD
 • U kunt zelfstandig werken
 • U bent resultaatgericht, kritisch en pragmatisch
 • U werkt systematisch en nauwkeurig en u hebt oog voor detail en kwaliteit

De volgende zaken worden als pluspunten gezien:

 • Kennis van FME
 • Kennis van het plaatsen en opmeten (manueel of via GPS of andere middelen) en intekenen van ondergrondse kabels
 • Kennis van een elektriciteitsnet